webfabrika / zespół łeb[skich] majstrów
Regulamin

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma WebFabrika Maciej Tryburcy z siedzibą przy ul. Podleśnej 4, 05-462 Malcanów, adres e-mail: biuro@webfabrika.com.pl
  2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest wysyłka wiadomości e-mail.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane udostępnione przez użytkownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania, wysyłki i obsługi newslettera. Odbiorcami danych będą mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji wysyłki newslettera będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji tego celu lub cofnięcia zgody użytkownika na ich przetwarzanie.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
zadzwoń: 602 741-670
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem.